Sádrové omítky jsou ideální alternativou jádrových omítek. Neobsahují žádné agresivní příměsy, jako například vápno. Jsou proto vhodným materiálem pro vnitřní omítání stěn a stropů. Jsou dokonale lepivé, prakticky je tedy lze neomezeně používat na všech běžných stavebních podkladech - beton, pálená cihla, pórobeton.

Sádrové omítky mají funkci přirozeného automatického zvlhčovače bez jakékoliv obsluhy! Díky svým základním vlastnostem, kterými jsou pórovitost a vázanost vody v sádře, dokážou sádrové omítky přijímat a následně odevzdávat právě tolik vlhkosti do místnosti, aby vzduch nebyl příliš suchý, tímto způsobem neustále udržují vnitřní vlhkost na téměř stejné hodnotě, jejich pH se pohybuje mezi 6 - 7. Výsledkem je stabilní a příjemné klima.

Sádrové omítky snadno a rychle absorbují teplo.

Se sádrovou omítkou lze vytvořit jak hladký kletovaný povrch, tak hrubou strukturu kamínků či dalších esteticky zajímavých povrchů. Pokud mají stěny hlazený povrch, neusazuje se na nich v podstatě tolik prachu jako na klasických omítkách. Výhodou  je vysoká kvalita a estetika povrchu stěn.

Sádrové omítky se nebrousí. Nedochází tak k vytváření prachu z broušení.

Sádrové omítky se používají při konečných úpravách interiérů, navíc jsou tyto omítky velmi snadno opravitelné.

Sádrové omítky jsou na rozdíl od klasických vápeno-cementových omítek jednovrstvé a nanášejí se prakticky v jednom pracovním sledu. Zatímco u klasických  jádrových omítek musíme nechat na každý milimetr tloušťky jeden den na  dozrání a vypraskání (potom nanášíme  štuk). Sádrová omítka má konečný tvar cca již po dvou hodinách.

Sádrovými omítkami ušetříte čas i peníze.