Dům tzv. na klíč s naší stavební firmou znamená, že vám předáváme plně funkční dům, který je připraven k okamžitému nastěhování. Je ideálním řešením v případě, že nechcete mít se stavbou domu žádné starosti – od projektu, přes úřady, až po samotnou realizaci stavby. Dům staví jedna stavební firma, která poskytuje také záruku na celý dům. Jedna firma = jedna záruka.

U klasického zděného domu je hrubá stavba hotová cca za 6 měsíců. A k zabydlení bude dům připraven zhruba za 10 – 12 měsíců. Ideální je rozdělit stavbu na dvě fáze - první rok postavit hrubou stavbu, tu nechat přemrznout přes zimu a poté dokončit.

Výhodou stavby domu svépomocí jsou bezesporu finance. To je většinou také důvod, proč se lidé rozhodnou stavět dům sami. Ovšem při stavbě domu svépomocí je potřeba zohlednit celou řadu dalších skutečností. Výstavba domu zabere velké množství času a potřebné jsou také i určité stavební zkušenosti. Musíte si nechat vypracovat projekt, projektovou dokumentaci, vyřídit různá povolení na úřadech, vybrat vhodný materiál a nakonec zajistit jednotlivé řemeslníky na dané etapy výstavby.

Se stavební firmou je vše jednodušší. Stačí jen podepsat smlouvu, vybrat si dům snů a stavební materiál. O vše ostatní se postará stavební firma. Máme potřebné zkušené řemeslníky, kteří se postarají o řemeslné práce a tak kompletně zajistíme jednotlivé fáze výstavby.

Ano, bude to váš dům. Než podepíšete smlouvu o dílo na vybraný rodinný dům, je možné projekt dle vašeho přání upravit. Pokud požadované změny mají vliv na cenu, připravíme novou cenovou kalkulaci.

Samozřejmě. Pokud budete chtít nějaké změny, uzavřeme dodatek ke smlouvě, kde budou požadované změny přesně popsány, včetně finančních nároků, popřípadě bude posunut termín dostavby.

 

Vše záleží na rozsahu rekonstrukce a velikosti bytu. Přibližný odhad je u menšího bytu cca 14 dní a u větších bytů většinou do 3 týdnů. Pokud se jedná o kompletní rekonstrukci velkého bytu, tak odhadovaná doba je cca 2 měsíce. Přesný termín dokončení se samozřejmě dozvíte předem.

Stavební práce na rekonstrukci bytového jádra trvají obvykle do 10 dnů.

Rekonstrukce je velmi široký pojem a každý zákazník má rozdílné požadavky. Záleží na velikosti koupelny, dispozičním řešení, výběru materiálu a zařizovacích předmětu atd. Faktorů ovlivňujících cenu rekonstrukce je mnoho. Přesnou cenu proto dokážeme určit až na základě společné konzultace po prohlídce bytu.

Cena zahrnuje veškeré stavební práce - bourací práce, včetně odvozu sutin, nové bytové jádro, podlahy, malby atd. a finální úklid. Zajistíme veškeré související práce – obkladačské, zednické, elektrikářské i instalatérské. Zařídíme také veškerou potřebnou dokumentaci.

Ve většině případů postačí pouze ohlášení stavby. Stavební povolení je nutné při větších zásazích do nosných zdí a významných změnách dispozice bytu.