Firma LIGNOSTAV s. r. o. provádí veškeré vnitřní a venkovní omítky. Jedná se o jedno i dvouvrstvé strojní omítky, sádrové omítky, vápenosádrové či štukové omítky. Ty jsou neustále prováděny odbornými pracovníky naší firmy…


Strojní omítání se začalo používat jako řešení při kterém se odstraní časově i pracovně náročná a mnohdy komplikovaná doprava směsi na místo určení a její nanášení na stěny.

Omítací stroj Vám sám připraví omítací maltu ze suché směsi a vody. Strojem připravená malta je mnohem kvalitnější než ta ručně namíchaná.

Proces spočívá v přenosu malty pomocí stlačeného vzduchu hadicí z mísícího stroje, umístěného na staveništi před stavebním objektem, nebo se bez problému vejde do běžné místnosti, do ručního nástroje stříkajícího směs na stěny. Suchá směs pro výrobu malty se na stavby dopravuje v pytlích nebo silech.

Toto řešení je výrazně rychlejší než klasické nanášení omítek, směs se mísí ve stroji a tím je kvalitnější a omítka má stejné vlastnosti po celé své ploše, která je omítnuta souvisle a snižuje se časová prodleva omítání jednotlivých částí jak je tomu u klasického způsobu.

Při použití jednoho omítacího stroje může být rychlost postupu až 80 m2 za den. Rodinný dům tak můžeme připravit k malování cca do 14 dnů.

Pro použití stroje je zapotřebí přípojka na 380 V (existují i menší stroje výkonné na 220 V) a zdroj vody se stálým tlakem.