Sádrové omítky jsou ideální alternativou jádrových omítek. Neobsahují žádné agresivní příměsy, jako například vápno.


Sádrové omítky jsou ideální alternativou jádrových omítek. Neobsahují žádné agresivní příměsy, jako například vápno. Jsou proto vhodným materiálem pro vnitřní omítání stěn a stopů. Jsou dokonale lepivé, prakticky je tedy lze neomezeně používat na všech běžných stavebních podkladech – beton, pálená cihla, pórobeton.

Sádrové omítky mají funkci přirozeného automatického zvlhčovače bez jakékoliv obsluhy! Díky svým základním vlastnostem, kterými jsou pórovitost a vázanost vody v sádře, dokážou sádrové omítky přijímat a následně odevzdávat právě tolik vlhkosti do místnosti, aby vzduch nebyl příliš suchý, tímto způsobem neustále udržují vnitřní vlhkost na téměř stejné hodnotě, jejich pH se pohybuje mezi 6 - 7. Výsledkem je stabilní a příjemné klima. Sádrové omítky snadno a rychle absorbují teplo.

Se sádrovou omítkou lze vytvořit jak hladký kletovaný povrch, tak hrubou strukturu kamínků či dalších esteticky zajímavých povrchů. Pokud mají stěny hlazený povrch, neusazuje se na nich v podstatě tolik prachu jako na klasických omítkách. Výhodou  je vysoká kvalita a estetika povrchu stěn.

Sádrové omítky se nebrousí. Nedochází tak k vytváření prachu z broušení. Sádrové omítky se používají při konečných úpravách interiérů, navíc jsou tyto omítky velmi snadno opravitelné.

Sádrové omítky jsou na rozdíl od klasických vápeno-cementových omítek jednovrstvé a nanášejí se prakticky v jednom pracovním sledu. Zatímco u klasických  jádrových omítek musíme nechat na každý milimetr tloušťky jeden den na  dozrání a vypraskání (potom nanášíme  štuk). Sádrová omítka má konečný tvar cca již po dvou hodinách.

Sádrovými omítkami ušetříte čas i peníze.